NM Jaktfelt & LeirduestiNM Jaktfelt & NM Leirduesti

Vi har gjort flere sendinger innen jakt & skyting. Her er et par eksempler.