LøvenskioldbanenLøvenskioldbanen

En kort presentasjon av Lerduebanen, Nordens største skytesenter.