Sjøørret

 

Sjøørreten er anadrom, det vil si at den foretar næringsvandring ut i havet ved en viss alder/størrelse, men den vandrer tilbake til fødeplassen i elva for å gyte. For å kunne vandre fra ferskvann til saltvann må fisken gjennom en smoltifiseringsprosess. For ikke å dø av uttørking på grunn av osmose mens sjøørreten er i sjøen må den drikke saltvann og samtidig skille ut salter gjennom gjellene for å opprettholde saltbalansen i kroppen.

Avkom av sjøørret er i utgangspunktet ikke anadrom og kan gjennomføre hele livssyklusen i ferskvann. Årsaken til at enkelte individer smoltifiserer seg for utvandring i sjøen kjenner ingen med sikkerhet, men den mest nærliggende teorien er at det er fisk med høyt stoffskifte som går igjennom denne prosessen.

I Norge lever sjøørreten mer eller mindre tallrik langs hele kyststripen. Sjøørreten kan bli over 14 kg (gjeldende norgesrekord er 14.5 kg) og over 1 meter lang.

Sjøørret (Salmo trutta trutta) regnes som en underart av ørret (Salmo trutta), men klassifiseringen av denne fisken er fortsatt ikke endelig avklart.

Annonse

 

Les mer på www.wikipedia.no

 

Fra HOOKED.no redaksjonen;

Ettersom ørret/sjøørret ofte omtales som to forkjellige fiskeslag, og fiskes veldig ulikt, samt dukker opp som egne slag under fangstrapporter har de her på HOOKED.no to ulike oppføringer.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here